ΣΕΤ 10 ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

31,60

ΣΕΤ 10 ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

8,5 x 8,5 x 8,5

10,5 x 10,5 x 10,5

12,5 x 12,5 x 12,5

14,5 x 14,5 x 14,5

16,5 x 16,5 x 16,5

18,5 x 18,5 x 18,5

20,5 x 20,5 x 20,5

22,5 x 22,5 x 22,5

24,5 x 24,5 x 24,5

26,5 x 26,5 x 26,5