ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗ

0,10

0,79

0,89

0,99

0,59

0,79

0,10

0,49

1,19

0,59

0,59

0,59

1,29

0,59

0,69

0,59