ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ STEM ;

Στη σημερινή εποχή ακούμε συχνά, ότι κάποιο παιχνίδι ανήκει στην κατηγορία STEM. Ξέρουμε όμως στην πραγματικότητα τι είναι το STEM και ποια τα οφέλη, που μπορεί προσφέρει στα παιδιά μέσω των παιχνιδιών;

 

Τι είναι STEM;

Ο όρος STEM δημιουργήθηκε από τα αρχικά των λέξεων Science (επιστήμη), Technology (τεχνολογία), Engineering (μηχανική) και Math (μαθηματικά). Για να θεωρηθούν κάποια παιχνίδια STEM θα πρέπει να υπάγονται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες.

Πλέον όλο και περισσότεροι γονείς και εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα παιχνίδια STEM ως μέσο ενίσχυσης και εμπλουτισμού της διδασκαλίας. Κάπως έτσι η εκπαίδευση γίνεται πιο διασκεδαστική. Τα παιδιά, όπως είναι αναμενόμενο, μαθαίνουν μία καινούρια πληροφορία, πολύ καλύτερα μέσα από τη χαρά και τον ενθουσιασμό του παιχνιδιού.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιόμαστε με μια έμφυτη περιέργεια, που αφορά την εξερεύνηση του κόσμου γύρω μας. Ουσιαστικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα παιχνίδια STEM έρχονται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο αυτή την έμφυτη ροπή των ανθρώπων.

Γενικότερα, ως παιχνίδια STEM θεωρούνται όσα καλλιεργούν στα παιδιά δεξιότητες σχετικές με τα πεδία της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών. Τα παιχνίδια STEM έχουν βοηθήσει σημαντικά στην τελειοποίηση της σύγχρονης διδασκαλίας, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των παιδιών, καλλιεργώντας τη φαντασία και την κριτική τους σκέψη, αλλά και ενισχύοντας σημαντικά την οξυδέρκεια τους.

 

Κατηγορίες παιχνιδιών STEM

 

Α) Παιχνίδια μηχανικής: είναι τα παιχνίδια που ασχολούνται με τις κατασκευές και τη συναρμολόγηση.

Β) Παιχνίδια μαθηματικών: είναι τα παιχνίδια που σχετίζονται με την αρίθμηση, την πρόσθεση, την αφαίρεση και την κατανόηση σημαντικών μαθηματικών εννοιών.

Γ) Παιχνίδια τεχνολογίας: είναι τα παιχνίδια που εξοικειώνουν τα παιδιά με τις διάφορες εφαρμογές της τεχνολογίας.

Δ) Παιχνίδια επιστήμης: είναι τα παιχνίδια που διδάσκουν στα παιδιά γενικά επιστημονικά θέματα, όπως το διάστημα, η οικολογία, η γεωγραφία, κ.α.

 

Οφέλη για τα παιδιά

 

  1. Εξασκούνται στην επίλυση απλών αλλά και πιο σύνθετων προβλημάτων.
  2. Αποκτούν ισχυρή κριτική σκέψη και ικανότητα, μαθαίνοντας να φιλτράρουν τις πληροφορίες που δέχονται.
  3. Εξοικειώνονται με το να λειτουργούν αρμονικά μέσα σε ένα ομαδικό και συνεργατικό περιβάλλον, σεβόμενοι τις απόψεις και τις αντιλήψεις των υπόλοιπων μελών της ομάδας.
  4. Υιοθετούν κοινωνικά ευσυνείδητες συμπεριφορές (πχ αγάπη για το περιβάλλον και τη φύση, αποδοχή της διαφορετικότητας, αποβολή στερεοτυπικών απόψεων και αντιλήψεων, κλπ).
  5. Διευρύνουν σημαντικά τους πνευματικούς τους ορίζοντες, αποκτώντας νέες γνώσεις.

 

Με όλα αυτά λοιπόν, καταλαβαίνουμε με ευκολία το πόσο ωφέλιμα μπορεί να αποδειχθούν τα παιχνίδια STEM για τη νοητική, πνευματική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών.